CONTACT

CONTACT
Amruševa 19/III, 10000 Zagreb, Croatia
tel. +385 1 / 4920 717
fax. +385 1 / 4920 718
Contacts:

Mira Muhoberac President

mira.muhoberac@gmail.com, mmuhober@ffzg.hr 

Gordana Ostović Secretary General

gordana.ostovic@hrt.hr

 

Rođena i živi u Splitu, magistra edukacije filozofije i hrvatskog jezika i
književnosti. Kazališne kritike objavljivala na portalima infozona.hr i
split.com.hr, a trenutno uređuje i vodi stranicu posvećenu kazališnim
kritikama gledam.org. Surađuje s portalom Kritikaz, a povremeno piše za
Kulturpunkt. Suosnivačica udruge "Culture Hub Croatia" Platforma za
edukaciju, kreativnost i razvoj kroz kulturu. Na community radiju KLFM
uređuje i vodi emisiju posvećenu nezavisnoj kulturnoj sceni i inovativnim
praksama u kulturi.

Anđela Vidović (1987., Metković), kazališna kritičarka i teatrologinja

Magistrica edukacije kroatologije i magistrica filozofije. Rad na interdisciplinarnome i transdisciplinarnom polju teatrologije započinje tijekom studija. Kazališne kritike, oglede, razgovore i prikaze teatroloških izdanja objavljuje u Arteistu, Artosu, Biltenu Ganz novog festivala, Expressu, Glasu Slavonije, HowlRoundu, Hrvatskome slovu, Kritikazu i Vijencu.

Sudjelovala je na nekoliko međunarodnih seminara i znanstvenih simpozija – Young Crtitics Seminar (AITC-IATC, Cluj, Rumunjska, 2014), Colloquium on Criticism (Kulturtreger i Kurziv, Zagreb, 2015), Narratology and Its Discontents (ADU, Zagreb, 2017), Mediji i medijska kultura – europski realiteti (Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, 2017), Dani hvarskog kazališta (HAZU, Književni krug Split, 2019) i dr. U siječnju 2016. počinje surađivati s bostonskim ArtsEmersonom i mrežnom platformom HowlRound u radu na projektu svjetske kazališne karte (Word Theatre Map). Od 2017. izvršna je urednica i potpredsjednica Udruge za kulturu i nove medije, Arteist te vanjska stručna suradnica Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža i Osječkoga ljeta kulture.

Biskupović, Alen, assistant Professor in the field of theatre studies and a theatre critic. He graduated from the Faculty of Humanities and Social Sciences in Osijek in 2006 and in 2014 obtained a PhD degree in the field of Humanities with doctoral thesis: Drama Theatre Criticism in Daily Osijek Newspaper from 1902 to 1945. He taught various courses on history of drama and theatre at the Academy of Arts in Osijek since 2008 to 2017 and nowadays works at Academy for Arts and Culture at University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek. He also works as a theatre critic for different journals and web pages Kazalište.hr [Theatre.hr], Republika [The Republic], Hrvatsko glumište [Croatian Theatre]... He was editor-in-chief of The Journal for Science, Arts and Culture Artos, and acted as an editor for several theatrological editions. He is active in various international and Croatian professional associations like Croatian Association of Theatre Critics and Theatre Scholars where he was secretary general from 2014-2019, IATC, HUAmS, MH and volunteers at the association Naša djeca (Our Children) in Osijek. He has published numerous scientific papers, and has presented papers at numerous national and international scientific conferences.

Stanojević, Ljubomir, kazališni publicist, rođen je 29. V. 1943., gimnaziju je završio u Osijeku, a studirao Kazališnu organizaciju na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu. 

Jedan od utemeljitelja Matice hrvatske u Osijeku (1960.) i član prvog uredništva časopisa Revija (1961.), utemeljitelj Eksperimentalne scene Tribine mladih u Osijeku (1962.) gdje je i režirao (između ostalog Svršetak igre S. Becketta 1962.). Pokretač i glavni i odgovorni urednik lista (a kasnije  časopisa) Kazalište  koji je od 1965.- 1981.  imao 154 broja, a od 1967. do umirovljenja 2010. bio je zaposlen  u HNK u Osijeku gdje je obnašao više funkcija: urednik kazališnih izdanja, urednik biltena Anale komorne opere i baleta, ravnatelj Drame (1978-1984.) i pomoćnik intendanta Zvonimira Ivkovića (1984.-1990.).

Od 1960. i prvih članaka u zagrebačkom Poletu objavio je do danas nekoliko stotina članka, prikaza, kritika, feljtona, portreta itd. na kulturnim stranicama gotovo svih hrvatskih  dnevnih novina (od Vjesnika do Slobodne Dalmacije), tjednika (Hrvatsko slovo, Vijenac), strukovnih mjesečnika iz područja drame i glazbe, revija i časopisa (osječka Revija, sarajevski Odjek, tuzlansko Pozorište i istoimeni novosadski list). Kontinuirano je objavljivao u osječkom Glasu Slavonije  (1962.-2002.) gdje je dugo vremena pisao i kolumne ("Kazališne iskrice", "Kazališna očuđenja").

Uredio je na stotine kazališnih knjižica za predstave: dvjestotinjak za  HNK u Osijeku  (sve premijere od 1993. do 2010, a  kasnije povremeno), te za  Dječje kazalište u Osijeku, SLUK, itd.

Njegova je trajna preokupacija osječko kazalište od početaka do danas o čemu je osim publicističkih pisao i povijesne i stručne radove. Ne samo kao profesionalac nego i kao svjedok ratnog vremena uredio je iznimno važnu publikaciju: Ratni repertoar Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku 1991.–1994. a 2002. priredio je  zbornik 95. rođendan HNK u Osijeku. Redovito je sudjelovao tekstovima u monografskim knjigama posvećenih HNK u Osijeku (Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, 2007.), drugim monografskim izdanjima (Hrvatsko lutkarstvo, 2000;  125 godina profesionalnog baleta u Hrvatskoj, 2002.; Hrvoje Ivanković Marin Carić, 2011.) ili zborničkim izdanjima kao što su Portret umjetnika u drami (o Anđelku Štimcu, 1996. te Franu Krtiću i Giti Šerman Kopljar  1998.) te Krležini dani (1992., 1995.)

Dobitnik nagrada:  Majska nagrada mladih (1969.), Nagrada HNK u Osijeku 7. prosinca (1970.), Nagrada Oslobođenja Osijeka za časopis Kazalište (1970.), Pečat Grada Osijeka za osobit doprinos kulturnom životu grada Osijeka i očuvanju kazališne baštine (2015). Dobitnik je Demetrove nagrade za životno djelo (2018.) Hrvatskoga društva kazališnih kritičara i teatrologa čiji je član od 1980. godine.Kao profesionalni novinar član je Hrvatskoga novinarskog društva (od 1975.)

Subcategories