Dobitnici Demetrove nagrade za životno djelo:

Ljubo foto

2018. Ljubomir Stanojević

 

Bogner S

2017. Antonija Bogner-Šaban

 

Perkovic nagrada

2016. Vlatko Perković

 

BORIS B HROVAT 2

 2015. Boris B. Hrovat

 

 BORIS SENKER

2014. Boris Senker

 IGOR-FOTOGRAFIJA

2013. Igor Mrduljaš

 

Heimovi fotka

2012. Branko Hećimović

 

 

 

 

PRAVILNIK O DODJELJIVANJU

DEMETROVE NAGRADE

Članak 1.
Demetrova nagrada je Nagrada za životno djelo HDKKT-a(u daljem tekstu Nagrada), a utemeljuje se u želji poticanja izvrsnosti u kritičkom i teatrološkom bavljenju kazalištem.
 
Članak 2.
Nagradu je utemeljilo Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa (HDKKT).
 
Članak 3
Nagrada se dodjeljuje članu HDKKT za izniman prinos u području kazališne kritike i/ili teatrologije.
 
Članak 4.
Pravo predlaganja kandidata za Nagradu imaju svi članovi HDKKT-a.
 
Članak 5
 
Odluku o Nagradi donosi Povjerenstvo od 3 člana koje UO bira s mandatom od godine dana..  
 
Članak 5.
Nagrada sesastoji od skulpture ili plakete i novčanog iznosa.
 
Članak 6.
Nagrada se dodjeljuje na skupštini, 13.06. na dan objavljivanja kritike Dimitrija Demetra u Danici ilirskoj 1840. godine o prvoj profesionalnoj predstavi na hrvatskom jeziku (I. Kukuljević Sakcinski Juran i Sofija).
 
Članak 7.
O dodijeljenim Nagradama tajnik HDKKT-a vodi poseban upisnik.
 
Članak 8.
HDKKT upoznaje javnost o dodjeljivanju nagrade obavještavajući sredstva informiranja i nadležne kulturne institucije, te kazališta i ostale srodne udruge.
 
Članak 9.
Skupština HDKKT donosi odluku o osnivanju i ukidanju nagrade te usvaja Pravilnik Nagrade koji se primjenjuje od Skupštine na kojoj je usvojen.
 
Članak 10.
Nagradu provodi Upravni odbor HDKKT-a. Ako se u tijeku rada pokaže potrebnim UO može donijeti dodatne dokumente vezane uz provedbu Nagrade. Dokumente mora prihvatiti prva slijedeća skupština Društva, a primjenjuju se od datuma održavanja te skupštine.

U Zagrebu, 27.6.2012.

Predsjednik HDKKT                                                                    

Sanja Nikčević