HDKKT (Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa) je strukovna udruga osnovana 1976. godine. Član je međunarodne udruge kazališnih kritičara (AICT/IACT). Ima pedesetak aktivnih i petnaestak članova u miru.


Od 1979.-1992. objavljene su 33 knjige u Teatrologijskoj biblioteci, a od 1992.-1997. 11 knjiga Glumišne knjižnice Prolog u suizdavaštvu s AGM-om.


Od 2012. dodjeljuje se Demetrova nagrada za životno djelo. Prvu nagradu dobio je Branko Hećimović 2012., drugu je dobio Igor Mrduljaš 2013. godine, treću Boris Senker 2014., četvrtu po redu Boris B. Hrovat 2015., a petu Vlatko Perković 2016.

Pokroviteljstvo

ministarstvo kulture logoRepublika Hrvatska Ministarstvo kulture  

HRVATSKO DRUŠTVO KAZALIŠNIH KRITIČARA I TEATROLOGA

GODINA OSNIVANJA 1976.

ADRESA: Amruševa 19/III, Zagreb

OIB 20424332600

MB 3272648

ŠIFRA DJELATNOSTI: 9412 (Državni zavod za statistiku, Branimirova 19, Brojčana oznaka razreda 10 podrazreda)

RU: 0001443 (Registar udruga Republike Hrvatske, Gradski ured za opću upravu, grada Zagreba)

RNO 0231693 (Registar neprofitnih organizacija, Ministarstvo financija)

ukmedsnorx zopiclone ukmedsnorx zolpidem

ŽIRO RAČUN – Zagrebačka banka – HR -84- 2360000 – 1101846302