About HDKKT

HDKKT (Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa) je strukovna udruga osnovana 1976. godine. Član je međunarodne udruge kazališnih kritičara (AICT/IACT). Ima pedesetak aktivnih i petnaestak članova u miru.
Od 1979.-1992. objavljene su 33 knjige u Teatrologijskoj biblioteci, a od 1992.-1997. 11 knjiga Glumišne knjižnice Prolog u suizdavaštvu s AGM-om.
Od 2012. dodjeljuje se Demetrova nagrada za životno djelo.
HDKKT je osnovana u cilju promicanja kvalitete struke, suradnje s drugim društvima, te zaštite moralnih i materijalnih interesa članova.

Ciklus Kazališna putovanja V.

U okviru ciklusa Kazališna putovanja  Hrvatskoga društva kazališnih kritičara i teatrologa dr. …

Dodjela Demetrove nagrade za životno djelo akademiku Zvonimiru Mrkonjiću