About HDKKT

HDKKT (Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa) je strukovna udruga osnovana 1976. godine. Član je međunarodne udruge kazališnih kritičara (AICT/IACT). Ima pedesetak aktivnih i petnaestak članova u miru.
Od 1979. do 1992. objavljene su 33 knjige u Teatrologijskoj biblioteci, a od 1992. do 1997. 11 knjiga Glumišne knjižnice Prolog u suizdavaštvu s AGM-om.
Od 2012. dodjeljuje se Demetrova nagrada za životno djelo.
HDKKT je osnovana u cilju promicanja kvalitete struke, suradnje s drugim društvima te zaštite moralnih i materijalnih interesa članova.

U spomen

Mira Muhoberac (1959–2021), dramaturginja i redateljica, kazališna i književna kritičarka, …

Komemoracija za Miru Muhoberac

Komemoracija za našu uglednu dramaturginju i redateljicu, kazališnu kritičarku i …

Dodjela Demetrove nagrade za životno djelo akademiku Zvonimiru Mrkonjiću