Lucija Ljubić

Lucija Ljubić (Zagreb, 1974.) izvanredna je profesorica Odsjeka za kulturu, medije i menadžment na Akademiji za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je kroatistiku i germanistiku 2000. godine, a doktorirala 2009. Od 2001. do 2012. radila je u Odsjeku za povijest hrvatskog kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU u Zagrebu. Područja njezina znanstvenog interesa su povijest i teorija drame i kazališta, suvremena hrvatska drama i kazalište, komparativne veze s drugim kulturno srodnim nacionalnim sredinama, teorija znanosti te kulturalna teorija. Objavila je knjige Repertoar hrvatskih kazališta. Deskriptivna obrada važnijih predstava na hrvatskom jeziku i izvedbi na stranim jezicima hrvatskih izvođača do 1840. godine, HAZU – AGM, Zagreb, 2012. (u suautorstvu s M. Petranović), Desetica. Rasprave o povijesti hrvatske drame i kazališta, Ex libris, Zagreb, 2013. i sveučilišni udžbenik Od prijestupnice do umjetnice. Kazališne i društvene uloge hrvatskih glumica, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku – Meandar media, Osijek – Zagreb, 2019. Sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, objavljuje znanstvene i stručne radove u hrvatskim i inozemnim časopisima te surađuje na znanstvenim istraživačkim projektima. Predaje na sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom studiju Kulturologija pri Doktorskoj školi društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Suradnica je na izdanjima Leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža“ i „Školske knjige“. Uredila je devet knjiga Dramske biblioteke „Gavella“ (2005. – 2008.). Bavi se književnim prevođenjem s njemačkog jezika. Članica je Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa, Hrvatskog centra ITI i Matice hrvatske.