Cjenik autorskih honorara HDKKT

a) Tiskani tekstovi (neto iznos u kunama po kartici teksta)

Autorski tekst u tiskanim i elektronskim medijima: 150,00 kn – 300,00 kn
Autorski tekst u knjižnim izdanjima (predgovori, pogovori i sl): 300,00 kn
Recenzija knjige (za autora, izdavača, ministarstva kulture, znanosti i sl): 300 kn

b) Uređivanje

Programske knjižice i tiskovine manjeg obima: 1.500,00 – 3.000,00 kn

Knjiga jednog autora: 3.000,00 – 10.000,00 kn
Zbornik više autora: 10.000,00 – 15.000,00 kn
Monografije: 20.000,00 – 40.000,00 kn

c) Javni nastupi:

Javni nastup na zadanu temu:
1.000,00 kn – samostalni (predstavljanje knjige, predavanje, vođenje okruglog stola, nastup u elektroničkim medijima i sl.)
500,00 kn – skupni (izlaganja više autora, stručno sudjelovanje u razgovoru, raspravi i sl.)

Selektorstvo na festivalima: 10.000,00 – 15.000,00 kn
Sudjelovanje u radu prosudbenog povjerenstva:
700,00 kn po danu
ili
3.000,00 kn (minimalno)

Napomena:

Cijene ne uključuju troškove prijevoza i dnevnica.
Cjenik je prihvaćen na godišnjoj skupštini HDKKT 27. 6. 2012. i od toga dana se primjenjuje.

U Zagrebu, 27. 6. 2012.

Predsjednica HDKKT-a
Sanja Nikčević