CONTACT

CONTACT
Amruševa 19/III, 10000 Zagreb, Croatia
tel. +385 1 / 4920 717
fax. +385 1 / 4920 718
Contacts:

Mira Muhoberac President

mira.muhoberac@gmail.com, mmuhober@ffzg.hr 

Gordana Ostović Secretary General

gordana.ostovic@hrt.hr

 

HDKKT (Croatian Association of Theatre Critics and Theatre Scholars) is a professional Association established in 1976. HDKKT is a member of International Association of Theatre Critics. It has about 50 active members and 15 retired members.
From 1979 to 1992 Theatrology Library published thirty-three books and from 1992 to 1997 Actor's Booklet Prolog published eleven books in cooperation with AGM.
Since 2012 The Demeter's Award for Lifetime Achievement is awarded. First award was given to Branko Hećimović 2012, second Igor Mrduljaš in 2013, third Boris Senker in 2014, fourth Boris B. Hrovat in 2015, fifth Valtko Perković in 2016, sixth Antonija Bogner Šaban in 2017, seventh Ljubomir Stanojević in 2018, eight Giga Gračan 2020. and ninth Zvonimir Mrkonjić 2021.

SPONSORSHIP

ministarstvo kulture logo Republic of Croatia Ministry of Culture

Lucija Ljubić (Zagreb, 1974.) izvanredna je profesorica Odsjeka za kulturu, medije i menadžment na Akademiji za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je kroatistiku i germanistiku 2000. godine, a doktorirala 2009. Od 2001. do 2012. radila je u Odsjeku za povijest hrvatskog kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU u Zagrebu. Područja njezina znanstvenog interesa su povijest i teorija drame i kazališta, suvremena hrvatska drama i kazalište, komparativne veze s drugim kulturno srodnim nacionalnim sredinama, teorija znanosti te kulturalna teorija. Objavila je knjige Repertoar hrvatskih kazališta. Deskriptivna obrada važnijih predstava na hrvatskom jeziku i izvedbi na stranim jezicima hrvatskih izvođača do 1840. godine, HAZU – AGM, Zagreb, 2012. (u suautorstvu s M. Petranović), Desetica. Rasprave o povijesti hrvatske drame i kazališta, Ex libris, Zagreb, 2013. i sveučilišni udžbenik Od prijestupnice do umjetnice. Kazališne i društvene uloge hrvatskih glumica, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku – Meandar media, Osijek – Zagreb, 2019. Sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, objavljuje znanstvene i stručne radove u hrvatskim i inozemnim časopisima te surađuje na znanstvenim istraživačkim projektima. Predaje na sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom studiju Kulturologija pri Doktorskoj školi društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Suradnica je na izdanjima Leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža“ i „Školske knjige“. Uredila je devet knjiga Dramske biblioteke „Gavella“ (2005. – 2008.). Bavi se književnim prevođenjem s njemačkog jezika. Članica je Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa, Hrvatskog centra ITI i Matice hrvatske.