Biografija Vlatko Perković

Untitled

Vlatko Perković, član HDDU, DHK, HDKKT, doktor znanosti s područja književnosti i kazališta, rođen 22. kolovoza 1936. u Klisu. Gimnaziju pohađao u Splitu. Dramsku školu završio u Sarajevu, diplomu Filozofskog fakulteta stekao u Zadru. Završio izvanredni (postdiplomski) studij režije i dramaturgije na Kazališnom fakultetu Akademije umjetnosti muza u Pragu. Praktični dio studija položio režijom vlastite drame Zavězněné odpoledne (Zatvoreno poslijepodne − prethodno izvedene u HNK u Splitu) u praškom kazalištu Divizna. Redatelj HNK u Splitu i redatelj Dramskog ansambla na Splitskom ljetu. Povremena gostovanja i u drugim kazalištima. Kao dramski (rjeđe operni) redatelj i kao teoretičar istraživao suigru znakovnih sustava kazališne činjenice na tekstovima antičke dramske književnosti, preko Shakespearea (Hamlet) do suvremene drame (Miller, Genet, Beckett, Kamov, Petrasov Marović).

modafinil online prescription

Predavao na  Splitskom odjelu Akademije dramskih umjetnosti u Zagrebu. Od godine 1998. pisac kazališnih kritika u Hrvatskom slovu, a potom u Vijencu i Kulisi.eu U znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog sveučilišnog profesora predaje na Umjetničkoj akademiji u Splitu kolegij Dramaturgija. Usporedo s ranijim redateljskim i sadašnjim pedagoškim radom pisac teorijskih rasprava iz dramaturgije i teatrologije. Učestalo se javlja u periodici (Kolo, Republika, Mogućnosti, monografijama), sudjeluje na znanstvenim simpozijima. Autor je nekoliko stručnih knjiga, jednog romana i nekoliko drama. Njegova drama Ucjena nagrađena je na Marulićevim danima u Splitu godine 1995., a za knjigu Tri drame nagrađen je Nagradom Grada Splita za 1997. g.

Stručne knjige: Dramaturgija i kazališni znak, Centar za kulturne djelatnosti,  Zagreb, 1984.;  Manipulirano kazalište, Književni krug Split, 1993.; Kako zaštititi literaturu od kazališta, Radio KL-Eurodom, Split, 2002.; Dramaturške funkcije i zamke otvorenih kazališnih prostora, posebni otisak iz časopisa Mogućnosti br. 1/3, 1995.; Kvalitativne promjene kazališnog znaka, MH Zagreb, 2004.; Dramsko djelo − kazališna izvedba, MH Split, 2004.; U procjepu ideologije i estetike - Hrvatska dramatika 1945. – 1960., MH Dubrovnik, 2011.; Kazališna mišolovka, Književni krug Split, 2012.

Književni tekstovi: Zatvoreno poslijepodne (drama), časopis Mogućnosti br. 2, 1966; Ucjena, drama u dva dijela, vrijeme sadanje, Matica hrvatska Split, 1996.; Tri drame (i Skica za jedan operni libreto), Logos Split, 1997. (Ucjena, Deus ex machina, Zatvoreno poslijepodne, Skica za libreto opere Zatvoreno poslijepodne); roman Ja, Donna Gall ili Čekajući Cesaria, Laus, Split, 2000., str. 412;  Kazalo je drvo što je ono (drama u dva dijela), Mogućnosti br. 4/6, 2005.; Tomislav, hrvatski kralj (drama u dva dijela s epilogom), Gradska knjižnica Dugopolje, 2008.: Pustinja (drama u rukopisu). 2015.   

Uz libreto za operu Zatvoreno poslijepodne objavio je i detaljnu „knjigu režije“ s opisom dramaturških funkcija kinetičke scenografije (takvo privođenje scenografije do čimbenika dramskog udarca uspijevao je ostvariti u nekim svojim predstavama, posebno u Antigoni, kraljici u Tebi Tonča Petrasova Marovića), a to je jedinstven slučaj u našoj kazališnoj literaturi.