Antonija Bogner-Šaban rođena je u Osijeku, 1. lipnja 1952. Poslije gimnazije, koju pohađa i maturira u rodnom gradu, studira na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i magistrirala, a 1987. stekla je doktorat znanosti obranivši disertaciju Marko Fotez – život i rad. Zaposlena je u Zavodu za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta, u kojem je znanstvena savjetnica u stalnom zvanju od 2005. Od 2007. redovita je sveučilišna profesorica na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.               

Autorica je knjiga: Iza nekog vremena, Narodno sveučilište Božidar Maslarić, Osijek 1971.,  Marionete osvajaju Zagreb, Zagreb, 1988., Marko Fotez – život i djelo, Zagreb, 1989., Tragom lutke i Pričala, Zagreb, 1994., Kazališni Osijek, Zagreb, 1997., Zaustavljeni trenuci glume, Vinkovci, 2000., Povrat u nepovrat, Zagreb 2001., Novi sadržaji starih tema, Zagreb, 2007. Koautorica je i urednica desetak monografija: Gradsko kazalište lutaka Split (1945.-1995.), Split 1995., Špiro Guberina, Zagreb 1999., Hrvatsko lutkarstvo, Zagreb 1999., 50 godina Zagrebačkog kazališta mladih, Zagreb, 2000., Festival glumca, Vinkovci 2004., Kosta Spaić, Zagreb 2005., Susreti lutkara i lutkarskih kazališta, Osijek 2005., Josip Marotti, Zagreb 2006., Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, 1907.-2007., Osijek 2007., Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku, 1958.-2008., Osijek 2008., Nikad više 50. godina Špire Guberine, Šibenik 2010., Vinkovačka kazališna tradicija, Gradsko kazalište Joza Ivakić. Vinkovci 2010., Kazalište u povijesti i pamćenju. Osijek 2011.

            Za biblioteku Stoljeća hrvatske književnosti sastavila je izbor rasprava i kritika Ljubomira Marakovića i Josipa Bognera, te proza i drama Srgjana Tucića. Studije i eseje J. Bognera priredila je za vinkovačku ediciju "Udio Slavonije u hrvatskoj književnosti i kulturi XX stoljeća", a Slavonske teme istog autora i Lunačekove Eseje i kritike za "Slavonicu". Kozarčeve Mrtve kapitale i pripovijesti te Drame Marijana Matkovića, Putopise i eseje Slavka Batušića i Marka Foteza priredila je za niz "Croatica".

Predavala je na područnom Odsjeku glume zagrebačke Akademije dramske umjetnosti u Splitu, 1991.-1993., potom u Osijeku, 1994.-1996., na Teatrološkom studiju Odsjeka za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1997.-2004.,  od 2007. do 2012. predavala na Umjetničkoj akademiji u Osijeku.

            Dobitnica je Nagrade Dani Josipa i Ivana Kozarca, Vinkovci 2000., Nagrade Marko Fotez, Zagreb 2008. i Nagrade za životno djelo na području lutkarstva, Vukovar 1916A  

VAŽNIJA BIBLIOGRAFIJA:

 A     AUTORSKE KNJIGE

 1. Iza nekog vremena. Vrbaci. Narodno sveučilište Božidar Maslarić, Osijek, 1971.
 2. Marionete osvajaju Zagreb. Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa. Teatrologijska biblioteka. Zagreb, 1988.
 1. Marko Fotez - život i djelo. IC Revija – Narodno sveučilište Božidar Maslarić. Osijek, 1989.
 2. Tragom lutke i Pričala. AGM. Zagreb, 1994.
 3. Kazališni Osijek. AGM - Hrvatsko narodno kazalište, Osijek – Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa. Zagreb, 1997.
 4. Zaustavljeni trenuci glume. Riječ. Biblioteka Rijetkosti., knj. 2. Vinkovci, 2000.
 5. Povrat u nepovrat. Na razmeđu realizma i moderne. Devet kazališno-književnih portreta. Hrvatski centar ITI-UNESCO. Zagreb, 2001. 
 1. Novi sadržaji starih tema. Studije i rasprave. Kapitol.  Zagreb, 2007.
 2. Kazalište između povijesti i pamćenja. Matica hrvatska. Osijek 2011.

B         MONOGRAFIJE

 1. 12. susreta lutkara i lutkarskih kazališta Hrvatske. Kazalište lutaka Zadar. Zadar, 1991.
 2. Gradsko kazalište lutaka Split, 1945. - 1995. Gradsko kazalište lutaka Split.  Split, 1995.
 3. Kazališne fotografije Marije Braut. Odsjek za povijest hrvatskog kazališta HAZU i Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu. Zagreb, 1997.
 4. Špiro Guberina. Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu i Gradska knjižnica Juraj Šižgorić, Šibenik. Zagreb, 1999.
 5. 50 godina Zagrebačkog kazališta mladih. Zagrebačko kazalište mladih, Zagreb. Zagreb, 2000.
 6. Festival glumca. Hrvatsko društvo dramskih umjetnika. Zagreb, 2004.
 7. Kosta Spaić. Kapitol. Zagreb, 2004.
 8. Kostimografije Ljubice Wagner. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta. Zagreb, 2005.
 9. Susreti lutkara i lutkarskih kazališta Hrvatske. Dječje kazalište. Osijek, 2005.
 10. Josip Marotti. Kapitol. Zagreb, 2006.
 11. Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 1907. – 2007. Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku. Osijek, 2007.
 12. Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku 1958. - 2008. Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku. Osijek, 2008.
 13. Nikad više. 50. godina Špire Guberine. Gradska knjižnica Juraj Šišgorić. Šibenik - Zagreb, 2010.
 14. Vinkovačka kazališna tradicija. Gradsko kazalište Joza Ivakić. Vinkovci, 2010.

C         UREDNIŠTVA KNJIGA

 1. Josip Bogner. Studije i rasprave. Ogranak Matice hrvatske Vinkovci. Vinkovci, 1991.
 2. Josip Bogner. Slavonske teme. Biblioteka Slavonica - Prinosi Slavonije hrvatskoj književnosti i povijesti, knj. 13, III. kolo, Slavonska naklada Privlačica Vinkovci, Vinkovci, 1994. .
 3. Ljubomir Maraković Rasprave i kritike - Josip Bogner Izabrana  djela. Stoljeća hrvatske književnosti, Matica hrvatska, Zagreb, 1997.
 4. Josip Kozarac: Mrtvi kapitali - pripovijesti. Biblioteka „Croatica“, knj. 3, I. kolo, “Riječ”, Vinkovci 1997.
 5. Slavko Batušić - Marko Fotez. Izbor iz djela. Riječ. Croatica , hrvatska književnost u 100 knjiga. SN. Privlačica. Vinkovci, 2000.
 6. Marijan Matković. Drame. Riječ. Croatica , hrvatska književnost u 100 knjiga. SN. Privlačica. Vinkovci, 2000.
 7. Milan Marjanović Sudbina Ivice Zgubidana. Ogranak Matice hrvatske Zaprešić.   Zaprešić, 2004. 
 8. Srgjan Tucić. Izabrana djela. Stoljeća hrvatske književnosti. Matica hrvatska. Zagreb, 2008.