CONTACT

CONTACT
Amruševa 19/III, 10000 Zagreb, Croatia
tel. +385 1 / 4920 717
fax. +385 1 / 4920 718
Contacts:

Mira Muhoberac President

mira.muhoberac@gmail.com, mmuhober@ffzg.hr 

Gordana Ostović Secretary General

gordana.ostovic@hrt.hr

 

HDKKT (Croatian Association of Theatre Critics and Theatre Scholars) is a professional Association established in 1976. HDKKT is a member of International Association of Theatre Critics. It has about 50 active members and 15 retired members.
From 1979 to 1992 Theatrology Library published thirty-three books and from 1992 to 1997 Actor's Booklet Prolog published eleven books in cooperation with AGM.
Since 2012 The Demeter's Award for Lifetime Achievement is awarded. First award was given to Branko Hećimović 2012, second Igor Mrduljaš in 2013, third Boris Senker in 2014, fourth Boris B. Hrovat in 2015, fifth Valtko Perković in 2016, sixth Antonija Bogner Šaban in 2017, seventh Ljubomir Stanojević in 2018, eight Giga Gračan 2020. and ninth Zvonimir Mrkonjić 2021.

SPONSORSHIP

ministarstvo kulture logo Republic of Croatia Ministry of Culture

CJENIK AUTORSKIH HONORARA

HDKKT

A) TISKANI TEKSTOVI (neto iznos u kunama po kartici teksta)

 1. Autorski tekst u tiskanim i elektronskim medijima: 150,00 kn - 300,00 kn           
 2. Autorski tekst u knjižnim izdanjima (predgovori, pogovori i sl):    300,00 kn
 1. Recenzija knjige (za autora, izdavača, Ministarstva kulture, znanosti i sl):   300 kn

B) UREĐIVANJE

Programske knjižice i tiskovine manjeg obima: 1.500,00 –  3.000,00 kn

 1. Knjiga jednog autora: 3.000,00 – 10.000,00 kn
 1. Zbornik više autora: 10.000,00 - 15.000,00 kn
 1. Monografije: 20.000,00 – 40.000,00 kn

C) JAVNI NASTUPI:

 1. Javni nastup na zadanu temu:
 2. 1.000,00 kn - samostalni (predstavljanje knjige, predavanje, vođenje okruglog stola, nastup u elektroničkim medijima i sl.)
         1. 500,00 kn – skupni (izlaganja više autora, stručno sudjelovanje u razgovoru, raspravi i sl.)
 
 1. Selektorstvo na festivalima: 10.000,00 - 15.000,00 kn
 1. Sudjelovanje u radu prosudbenog povjerenstva:
 2. 700,00 kn po danu
 3. ili
 4. 3.000,00 kn (minimalno)

achat viagra comprimes

Napomena:

 1. Cijene ne uključuju troškove prijevoza i dnevnica.
 2. Cjenik je prihvaćen na godišnjoj skupštini HDKKT 27. 06.2012. i od toga dana se primjenjuje.

U Zagrebu, 27.6.2012.

Predsjednica HDKKT
Sanja Nikčević