HDKKT hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa

Frano Baras (1931–2023)

Romanist, esejist i prevoditelj, kazališni kritičar i član HDKKT-a Frano Baras preminuo je 26. ožujka 2023. u rodnome Splitu (r. 5. studenoga 1931). Nakon studija francuskoga i talijanskoga jezika s književnostima predavao je na splitskome Narodnom sveučilištu i Pedagoškoj akademiji, potom do umirovljenja na zadarskome Filozofskom fakultetu.
Sudjelovao je u pokretanju splitskih scena Komorna pozornica (1961), Akroama-21 (1966) i Kripta-70 (1970), od 1970. do 1972. ravnao Dramom Narodnog kazališta u Splitu te 1972–73. vodio dramski program Splitskoga ljeta.
Kazališne eseje i putopise piše od 1950-ih (VjesnikTelegram, Slobodna Dalmacija, Nedjeljna Dalmacija i dr.), od 1960-ih i kazališne kritike (Slobodna DalmacijaBorba i dr.). U periodici se javlja i pjesmama, pripovijetkama i prijevodima. Svoj je istraživački interes ponajviše usmjerio kulturnoj, političkoj i pomorskoj povijesti Dalmacije, objavljujući publicističke i znanstvene članke o razdoblju napoleonske uprave i hrvatskoga narodnog preporoda te o kulturi svakodnevice staroga Splita. Objavio je osamnaest knjiga, mnoge od njih, poput Splitskih prigovaranja (2007), smatraju se vrijednom riznicom splitske povijesti. Posljednja mu je zbirka kazališnih kritika iz šezdesetih Susreti s Talijom (2021).
Dobitnik je više nagrada i priznanja među kojima se ističu Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića (1998), francuski Red Akademskih palmi (vitez 1974. i časnik 1998) i Nagrada grada Splita za životno djelo (2018).