HDKKT hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa

Homo theatralis: transformacije

Započevši 2021. u sklopu programa digitalne prilagodbe i realizirani online, prva dva ciklusa Homo theatralis obuhvaćala su online predavanja i radionice iz izvedbenih umjetnosti širokog raspona tema temeljena na recentnim kritičarskim i teatrološkim uvidima.

Ciklus Homo theatralis: transformacije nastavlja se u sličnom formatu s fokusom na promjenama medija izvedbenih umjetnosti i s obzirom na to promišljanju novih recepcijskih modela. U predavanjima i radionicama razmatrat će se i prakticirati potencijalni alati kojima kritika i teatrologija mogu pravodobno odgovoriti na pomake u izvedbenim umjetnostima. Program je usredotočen na propitivanje recepcijskih pristupa i formata u pisanom, vizualnom i auditivnom obliku kojima bi se razvijale suradničke kritičke prakse i pridonijelo napretku kritike i teatrologije te polučio drukčiji diskurs o izvedbenosti i izvedbenim umjetnostima. Sav program izvodi se putem Zooma.

Ciklus započinje 5. travnja u 17 sati predavanjem kazališne kritičare i komunikologinje Nine Ožegović o tranziciji i transformaciji kulturnih sadržaja u medijima te o modelima i mehanizmima prezentacije kulturnih sadržaja nastalih privatizacijom medija. U travnju slijedi i predavanje izvedbenoga umjetnika Nikole Mijatovića o suvremenome cirkusu u kontekstu suvremenih umjetničkih praksi u Hrvatskoj i u Europi. U svibnju kazališna kritičarka i novinarka Kristina Tešija bavit će se pitanjem kako kritika može komunicirati s današnjom publikom u digitalnim komunikacijskim prostorima, a teatrologinja Višnja Kačić Rogošić mogućnostima ambijentalnoga kazališta da se inkorporira u nove medije u smjeru traženja novih hibridnih izvedbenih oblika. U lipnju predavanja zaključuje slovenski dramaturg i kazališni kritičar Benjamin Zajc uvidima o recentnim europskim kazališnim praksama i odnosu kazališta prema tehnopomorfnom društvu.

Radionice o mogućnostima recepcije u dramskome kazalištu, postdramskome kazalištu, suvremenome plesu te lutkarskome kazalištu i kazalištu za djecu u drugoj polovici lipnja vodit će kritičari i teatrolozi Anđela Vidović, Igor Ružić, Ivana Slunjski i Igor Tretinjak. Raspored radionica bit će oglašen naknadno.

Projekt financijski podupire Ministarstvo kulture i medija RH.

 

Nina Ožegović: Medijska scena: Od (ne)kritike do novih strategija, srijeda, 5. travnja u 17 sati
https://us02web.zoom.us/j/87984819449?pwd=WTNhRGo1ZFZvY3hhR2kwUUVHUWNIZz09

Razmatrat će se tranzicija i transformacija kulturnih sadržaja u medijima u Hrvatskoj. Također, analizirat će se modeli i mehanizmi prezentacije kulturnih sadržaja, koji su nastali privatizacijom medija i stvaranjem tržišta, tj. pod utjecajem tržišne logike i diktature profita, pretvorivši informaciju u robu. Rezultat takve tranzicije medija je novi model estradiziranog predstavljanja kulturne proizvodnje, kao uostalom i svih ostalih područja života. Također, zbog utrke za profitom došlo je do drastičnog rezanja broja zaposlenika i pada honorara što je pak utjecalo na pad kvalitete sadržaja.

Nikola Mijatović: Suvremeni cirkus u Hrvatskoj, ponedjeljak, 17. travnja u 17 sati
https://us02web.zoom.us/j/83245715271?pwd=SERSV2ZiY0hZemxHcjF6dEZkL2w3UT09

Na našim prostorima suvremeni je cirkus još mlada umjetnička forma, ali nezaobilazna izvedbena umjetnost u kontekstu suvremenih umjetničkih praksi, osobito kada govorimo o scenskoj umjetnosti u Europi i svijetu. Uz primjere iz domaće suvremene cirkuske produkcije, predavanje će biti raščlanjeno/ podijeljeno u pet segmenata: pojava, razvoj, prepoznatljivost, problemi i izazovi.

Kristina Tešija: Za koga pišemo?, ponedjeljak, 8. svibnja u 17 sati
https://us02web.zoom.us/j/83844012946?pwd=cHkyK2tDOWNta3NvK1oyY1pKWXFEZz09

Polazište: kritika kao inicijatorica dijaloga između kazališne publike i izvedbe. U kakofoniji glasova na internetskim portalima, blogovima, društvenim mrežama, anonimnim komentarima, video i audio platformama, postavlja se pitanje puca li ova komunikacijska nit ili se grana i potencijalno dotiče i publike koje možda tek trebaju kročiti u kazalište? Izlaganje će se brojnim primjerima dotaknuti načina na koje kritika može komunicirati s današnjom publikom u digitalnim komunikacijskim prostorima, ali i otvoriti pitanja o potencijalu i važnosti te granicama prilagođavanja suvremenim digitalnim trendovima.

Višnja Rogošić: Suočavanje sa stvarnošću: ambijentalno kazalište, ponedjeljak, 29. svibnja u 17 sati
https://us02web.zoom.us/j/86180103460?pwd=b2MzTGhWVHBzT1grN3FEREQ4OThpUT09

Koje su naslijeđene pretpostavke ambijentalnoga kazališta i na što nas ono terminološki i oblikovno obvezuje, a čime nas oslobađa te što sve u estetskom smislu podrazumijeva iskorak izvan specijaliziranoga kazališnog prostora? Kojima se od tih pretpostavki doista i bave hrvatske institucije ambijentalnoga teatra? Stručni pojam koji se udomaćio u hrvatskome kazalištu i teatrologiji jedan je od nestalnijih te predavanje ispituje njegove suvremene implikacije kao i prepreke. S obzirom na produkcijska pitanja istražuje na koji način komercijalizacija kazališta utječe na promišljanje okruženja kazališne predstave. Vezujući se uz pandemijsko iskustvo pita se kako u realnost ambijentalnoga kazališta izazovno inkorporirati nove medije i možemo li dokazano fleksibilan pojam rastegnuti u smjeru novih hibridnih izvedbenih oblika, dok iz teatrološke vizure analizira uvjete i mogućnosti njegova proučavanja i pohranjivanja.

Benjamin Zajc: Suvremeno kazalište u omči novih medija, ponedjeljak, 5. lipnja u 17 sati
https://us02web.zoom.us/j/87992703129?pwd=QjFMYVQvM0t6N1NMdUhqc0FrRlFWZz09

S pojavom novih (digitalnih) medija kazalište je bilo prisiljeno ozbiljno se preispitati i pronaći novu poziciju u društvenoj sferi. U ovom predavanju govorit ćemo o ključnim suvremenim kazališnim praksama u Europi i odnosu europskog suvremenog kazališta prema tehnopomorfnom društvu.