HDKKT hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa

Jednokratne potpore Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske našim članicama

U provođenju Javnog poziva za dodjelu namjenskih sredstava umjetničkim strukovnim udrugama na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice za isplatu jednokratne potpore članovima udruga, nezavisnim profesionalcima u području kulture i umjetnosti koji mogu dokazati da im je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom onemogućeno ili bitno otežano obavljanje umjetničke djelatnosti u 2021. godini utvrđeno je da dvije članice Hrvatskoga društva kazališnih kritičara i teaatrologa, Anđela Vidović i Ivana Slunjski, udovoljavaju svim propisanim uvjetima, uključujući stručne i financijske kriterije. Zato će im biti isplaćena jednokratna potpora u ukupnom iznosu od 16.000,00 kuna, odnosno svaka će članica dobiti jednokratnu potporu u iznosu od 8.000,00 kuna, a iznos će biti uplaćen ovisno o priljevu sredstava državnog proračuna.
Mira Muhoberac, predsjednica HDKKT-a