Nagradu “Ivo Hergešić” pokrenulo je i utemeljilo Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa s namjerom poticanja kazališnoga stvaralaštva i afirmacije kazališne kritike i teatrologije u Republici Hrvatskoj. Nosi ime u spomen na djelovanje istaknutoga hrvatskog  teatrologa, književnoga povjesničara, prevoditelja i kritičara Ivu Hergešića (Zagreb, 1904. – 1977.). Dodjeljuje se u rujnu svake godine za najbolje kazališno ostvarenje (predstavu u cjelini ili pojedinačno umjetničko ostvarenje) premijerno izvedeno u prethodnoj kazališnoj sezoni (od 1. rujna prethodne do 31. kolovoza tekuće godine). Ne dodjeljuje se na temelju nominacija, već u obzir za nagradu dolaze sve predstave kazališta i kazališnih skupina izvedene u Republici Hrvatskoj u navedenom razdoblju.

Nagradom se obuhvaćaju svi raznorodni oblici i vidovi izvedbenih umjetnosti u Hrvatskoj bez obzira je li riječ o dramskom, glazbenoscenskom, plesnom, lutkarskom, neverbalnom ili eksperimentalnom izričaju, odnosno o institucionalnoj ili izvaninstitucionalnoj sceni, kao što se zahvaćaju i apostrofiraju umjetnička dostignuća svih kazališnih profesija, odnosno izvođača i članova autorskih timova, od pisaca, skladatelja, dramaturga, koreografa i redatelja preko glumaca, lutkara, pjevača i plesača do scenografa, kostimografa, oblikovatelja svjetla, autora scenske glazbe i oblikovatelja zvuka (…), odnosno svih onih koji svojim djelom pridonose potvrđivanju i razvoju kazališne umjetnosti.

Nagrada se sastoji od plakete, umjetničke skulpture (rad akademske slikarice i redateljice Tine Violić) i novčanog iznosa.  Organizator provedbe i dodjele Nagrade “Ivo Hergešić” je Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa. O Nagradi odlučuje tročlano povjerenstvo za dodjelu Nagrade “Ivo Hergešić” sastavljeno od redovnih članova Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa koje se bira na mandat od jedne ili dvije godine. Povjerenstvo na prijedlog upravnoga odbora HDKKT-a biraju članovi društva na godišnjoj skupštini društva.