Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa (HDKKT) pokrenulo je 2012. Demetrovu nagradu za životno djelo u želji poticanja izvrsnosti u teatrološkom i kritičkom bavljenju kazalištem. Nazvana je prema autoru naše prve kazališne kritike. Dimitrija Demeter objavio je u Danici ilirskoj 13. lipnja 1840. kritiku o prvoj profesionalnoj predstavi na hrvatskom jeziku (I. Kukuljević Sakcinski „Juran i Sofija“) što se smatra početkom profesionalne hrvatske kazališne kritike.
Iako se čini da u Hrvatskoj ima puno nagrada, za naše područje pisanja o kazalištu (teatrologija i kazališna kritika) sasvim je drugačija situacija. U nekim uglednim nagradama ne postoje kategorije za nas (npr. Nagrada Vladimir Nazor, Nagrada grada Zagreba). Postoji samo Nagrada Marko Fotez koja se dodjeljuje svake četvrte godine, ali je ograničena područjem (nagrađuje teatrologijsko istraživanje hrvatske drame i kazališta), a Nagrada Petar Brečić nije dodijeljena od 2008. godine i očito je zamrla.

Kazališna kritika je u danas procjepu između politike i skandala, teorija se bori s nerazumljivim meta jezikom i obranom nemuštih stvari za malobrojne, tvrdi se da nam ne treba ozbiljno promišljanje kazališta – kako kritičko tako ni teorijsko. Ali pisanje o kazalištu, mišljenje o kazalištu, proučavanje kazališta je važan i neizbježni suputnik.

Zato je bilo važno pokrenuti strukovnu nagradu za životno djelo, koja će ukazati na iznimna postignuća na području kazališne kritike i/ili teatrologije, a što je praksa svih značajnih strukovnih udruga. Nagrada pomaže struci da se osvijesti, da se ohrabri, da shvati vlastitu vrijednost. Jedan od načina je da se podsjeti da su taj posao radili ljudi koji su odreda ugledna imena, zaslužena predanim radom bez kojeg bi – ne samo naša teatrologija ili kritika – nego i naše kazalište bili siromašniji. Upravo zato nagrada nosi Demetrovo ime, ime ne samo autora spomenute kritike nego i svestranog kazališnog pregaoca.
Demetrovu nagradu utemeljilo je Društvo na skupštini 27. lipnja 2012., a potvrdilo ju je i Ministarstvo kulture RH uvrstivši je u plan financiranja. Nagrada se sastoji od skulpture (rad Martina Babića), povelje i novčanog iznosa (10.000,00 kn). Dodjeljuje se na dan objave spomenute prve kazališne kritike 13. lipnja 1840.