Članak 1.

Demetrova nagrada je Nagrada za životno djelo HDKKT-a(u daljem tekstu Nagrada), a utemeljuje se u želji poticanja izvrsnosti u kritičkom i teatrološkom bavljenju kazalištem.

Članak 2.

Nagradu je utemeljilo Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa (HDKKT).

Članak 3.

Nagrada se dodjeljuje članu HDKKT za izniman prinos u području kazališne kritike i/ili teatrologije.

Članak 4.

Pravo predlaganja kandidata za Nagradu imaju svi članovi HDKKT-a.

Članak 5.

Odluku o Nagradi donosi Povjerenstvo od 3 člana koje UO bira s mandatom od godine dana..

Članak 5.

Nagrada sesastoji od skulpture ili plakete i novčanog iznosa.

Članak 6.

Nagrada se dodjeljuje na skupštini, 13.06. na dan objavljivanja kritike Dimitrija Demetra u Danici ilirskoj 1840. godine o prvoj profesionalnoj predstavi na hrvatskom jeziku (I. Kukuljević Sakcinski Juran i Sofija).

Članak 7.

O dodijeljenim Nagradama tajnik HDKKT-a vodi poseban upisnik.

Članak 8.

HDKKT upoznaje javnost o dodjeljivanju nagrade obavještavajući sredstva informiranja i nadležne kulturne institucije, te kazališta i ostale srodne udruge.

Članak 9.

Skupština HDKKT donosi odluku o osnivanju i ukidanju nagrade te usvaja Pravilnik Nagrade koji se primjenjuje od Skupštine na kojoj je usvojen.

Članak 10.

Nagradu provodi Upravni odbor HDKKT-a. Ako se u tijeku rada pokaže potrebnim UO može donijeti dodatne dokumente vezane uz provedbu Nagrade. Dokumente mora prihvatiti prva slijedeća skupština Društva, a primjenjuju se od datuma održavanja te skupštine.

U Zagrebu, 27.6.2012.

Predsjednik HDKKT

Sanja Nikčević