HDKKT (Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa) strukovna je udruga osnovana 22. listopada 1975. na osnivačkoj skupštini u Zagrebu, a upisana u tadašnji Registar udruženja građana 9. ožujka 1976. godine.
Član je međunarodne udruge kazališnih kritičara (AICT/IACT), a surađuje s međunarodnom udrugom teatrologa (FITR/IFTR).
HDKKT je osnovan s namjerom promicanja kvalitete struke, suradnje s drugim društvima te zaštite moralnih i materijalnih interesa članova.

Djelatnost

Od 1979. do 1991. objavljene su 33 knjige u Teatrologijskoj biblioteci, a od 1992 do 1997. objavljeno je 11 knjiga u Glumišnoj knjižnici Prolog u suizdavaštvu s AGM-om.
Od 2012. dodjeljuje se Demetrova nagrada za životno djelo. Prva je dodijeljena jednom od osnivača, povjesničaru i teatrologu Branku Hećimoviću 2012, druga dugogodišnjem tajniku, kritičaru i teatrologu, Igoru Mrduljašu 2013, treća kritičaru, teatrologu i pedagogu Borisu Senkeru 2014, četvrta kazališnom kritičaru Borisu B. Hrovatu 2015, peta kazališnom kritičaru, teatrologu, redatelju i dramskom piscu Vlatku Perkoviću 2016, šesta kazališnoj kritičarki, teatrologinji i sveučilišnoj profesorici Antoniji Bogner Šaban 2017, sedma kazališnom publicistu Ljubomiru Stanojeviću 2018, osma književnoj prevoditeljici, kritičarki i novinarki Gigi Gračan 2020. i deveta kritičaru, prevoditelju, dramaturgu Zvonimiru Mrkonjiću 2021.
Sjedište društva je u Zagrebu, u prostorijama HDDDU, prvo u Ilici 42, a danas u Amruševoj 19. Društvo ima pedesetak aktivnih i petnaestak članova u miru, a od 2013. u članstvo se primaju i plesni kritičari.

19, Zagreb. It has about 50 active members, 15 retired members and since 2013 dance critics are also admitted.

Predsjednici i tajnici udruge

2021. Ivana Slunjski
Tajnica Gordana Ostović

2019–2021. Mira Muhoberac
Tajnica Gordana Ostović

2010–2019. Sanja Nikčević

2014–2019. tajnik Alen Biskupović

2013–2014. tajnica Lidija Zozoli

2010–2013. tajnica Ljubica Anđelković

2005–2010. Igor Mrduljaš
Tajnica Sanja Nikčević

2001–2005. Boris B. Hrovat
Tajnica Sanja Nikčević

1993–2001. Antonija Bogner Šaban
Tajnica Ana Lederer

1991–1993. Mani Gotovac
Tajnik Branko Vukšić

1988–1991. Nedjeljko Fabrio
Tajnik Igor Mrduljaš

1984–1988. Boris Senker
Tajnik Igor Mrduljaš

1982–1984. Marija Grgičević
Tajnik Igor Mrduljaš

1980–1982. Branko Hećimović
Tajnik Igor Mrduljaš

1978–1980. Petar Selem
Tajnik Igor Mrduljaš

1976–1978. Petar Selem
Tajnica Giga Gračan

 

Info:

HRVATSKO DRUŠTVO KAZALIŠNIH KRITIČARA I TEATROLOGA

Godina osnivanja: 1976.

Adresa: Amruševa 19/III, Zagreb

OIB: 20424332600

MB: 3272648

Šifra djelatnozti: 9412 (Državni zavod za statistiku, Branimirova 19, Brojčana oznaka razreda 10 podrazreda)

RU: 0001443 (Registar udruga Republike Hrvatske, Gradski ured za opću upravu, grada Zagreba)

RNO 0231693 (Registar neprofitnih organizacija, Ministarstvo financija)

ŽIRO RAČUN – Zagrebačka banka – HR -84- 2360000 – 1101846302