2021–2023.

5. studenoga 2021. Izvanredna skupština

Upravni odbor:
Ivana Slunjski, predsjednica
Gordana Ostović, tajnica
Kim Cuculić
Višnja Kačić Rogošić
Martina Petranović

Nadzorni odbor:
Katarina Kolega
Anđela Vidović
Leon Žganec-Brajša

Sud časti:
Acija Alfirević
Ozana Iveković
Nina Ožegović

13. lipnja 2021. Izborna skupština

Upravni odbor:
Mira Muhoberac, predsjednica
Gordana Ostović, tajnica
Kim Cuculić
Višnja Kačić Rogošić
Martina Petranović

Nadzorni odbor:
Ivana Slunjski
Anđela Vidović
Leon Žganec-Brajša

Sud časti:
Acija Alfirević
Ozana Iveković
Nina Ožegović

2019–2021.

13. lipnja 2019. Izborna skupština

Upravni odbor:
Mira Muhoberac, predsjednica
Gordana Ostović, tajnica
Kim Cuculić
Višnja Kačić Rogošić
Martina Petranović

Nadzorni odbor:
Slobodan Prosperov Novak
Igor Tretinjak
Anđela Vidović

Sud časti:
Acija Alfirević
Ozana Iveković
Branko Matan

2017–2019.

13. lipnja 2017. Izborna skupština

Upravni odbor:
Sanja Nikčević, predsjednica
Alen Biskupović, tajnik
Antonija Bogner Šaban
Mira Muhoberac
Martina Petranović

Nadzorni odbor:
Andrija Tunjić
Goran Ivanišević
Anđela Vidović

Sud časti:
Tomislav Kurelec
Boris Senker
Olga Vujović

2015–2017.

13. lipnja 2015. Izborna skupština

Upravni odbor:
Sanja Nikčević
Alen Biskupović
Antonija Bogner Šaban
Mira Muhoberac
Darko Gašparović

Nadzorni odbor:
Martina Petranović
Andrija Tunjić
Boris B. Hrovat

Sud časti:
Boris Senker
Olga Vujović
Gordana Ostović

2013–2015.

13. lipnja 2013. Izborna skupština

Upravni odbor:
Sanja Nikčević, predsjednica
Alen Biskupović, tajnik (od 13. lipnja 2014)
Mira Muhoberac
Vlatko Perković
Boris B. Hrovat
(Lidija Zozoli, tajnica do 13. lipnja 2014)

Nadzorni odbor:
Darko Gašparović
Boris Senker
Martina Petranović

Sud časti:
Tomislav Kurelec
Nedeljko Fabrio
Mladen Martić

2010–2013.

23. prosinca 2010. Izborna skupština

Upravni odbor:
Sanja Nikčević, predsjednica
Ljubica Anđelković, tajnica
Boris B. Hrovat
Igor Ružić
Igor Mrduljaš (do 27. lipnja 2012)
Vlatko Perković (od 27. lipnja 2012.)

Nadzorni odbor:
Lidija Zozoli, Helena Peričić, Tajana Gašparović

Sud časti:
Mira Muhoberac
Antonija Bogner
Dubravka Lampalov

2008–2010.

19. ožujka 2008. Izborna skupština

Upravni odbor:
Igor Mrduljaš, predsjednik
Sanja Nikčević, tajnica
Olga Vujović
Lidija Zozoli
Nataša Govedić

Nadzorni odbor:
Boris B. Hrovat
Boris Senker
Marija Grgičević

Sud časti:
Darko Gašparović
Tomislav Kurelec
Maja Hribar Ožegović

2005–2008.

14. siječnja 2005. Izborna skupština

Upravni odbor:
Igor Mrduljaš, predsjednik
Sanja Nikčević, tajnica
Boris Senker
Boris B. Hrovat
Ana Lederer (zamjenica predsjednice)

Nadzorni odbor:
Antonija Bogner Šaban
Georgij Paro
Vlatko Perković

Sud časti:
Marija Grgičević
Nikola Batušić
Ljubomir Stanojević

2001–2005.

6. travnja 2001. Izborna skupština

Upravni odbor:

Boris B. Hrovat, predsjednik
Sanja Nikčević, tajnica
Igor Mrudljaš
Darko Gašparović
Nikola Batušić

1994–2001.

10. veljače 1997. Izborna skupština (nije izabrano novo)
28. ožujka 1994. Izborna skupština

Upravni odbor:
Antonija Bogner Šaban, predsjednica
Ana Lederer, tajnica
Nikola Batušić
Boris B. Hrovat
Ljubomir Stanojević