2019. – 2021.

13.6.2019. Izborna skupština

Upravni odbor:

Mira Muhoberac, predsjednica
Gordana Ostović, tajnica
Kim Cuculić
Martina Petranović
Višnja Kačić Rogošić

Nadzorni odbor:

Slobodan Prosperov Novak
Igor Tretinjak
Anđela Vidović

Sud časti:

Branko Matan
Acija Alfirević
Ozana Iveković

2017. – 2019.

13.6.2017. Izborna skupština

Upravni odbor:

Sanja Nikčević, predsjednica
Alen Biskupović, tajnik
Antonija Bogner Šaban
Mira Muhoberac
Martina Petranović

Nadzorni odbor:

Andrija Tunjić
Goran Ivanišević
Anđela Vidović

Sud časti:

Boris Senker
Olga Vujović
Tomislav Kurelec

2015. – 2017.

13.6.2015. Izborna skupština

Upravni odbor:

Sanja Nikčević
Alen Biskupović
Antonija Bogner Šaban
Mira Muhoberac
Darko Gašparović

Nadzorni odbor:

Martina Petranović
Andrija Tunjić
Boris B. Hrovat

Sud časti:

Boris Senker
Olga Vujović
Gordana Ostović

2013. – 2015.

13.6.2013. Izborna skupština

Upravni odbor:

Sanja Nikčević, predsjednik
Alen Biskupović, tajnik (od 13.6.)
Mira Muhoberac
Vlatko Perković
Boris B. Hrovat
(Lidija Zozoli, tajnik do 13.6.2014)

Nadzorni odbor:

Darko Gašparović
Boris Senker
Martina Petranović

Sud časti:

Tomislav Kurelec
Nedeljko Fabrio
Mladen Martić

2010. – 2013.

23. 12. 2010. Izborna skupština

Upravni odbor:

Sanja Nikčević, predsjednik,
Ljubica Anđelković, tajnik,
Boris B. Hrovat
Igor Ružić
Igor Mrduljaš (do 27.06.2012.)
Vlatko Perković (od 27.06.2012.)

Nadzorni odbor:

Lidija Zozoli, Helena Peričić, Tajana Gašparović

Sud časti:

Mira Muhoberac
Antonija Bogner
Dubravka Lampalov

2008. – 2010.

19.03.2008. Izborna skupština

Upravni odbor:

Igor Mrduljaš, predsjednik,
Sanja Nikčević, tajnik,
Olga Vujović
Lidija Zozoli
Nataša Govedić

Nadzorni odbor:

Boris B. Hrovat
Boris Senker
Marija Grgičević

Sud časti:

Darko Gašparović
Tomislav Kurelec,
Maja Hribar Ožegović

2005.- 2008.

14.01 2005. Izborna skupština

Upravni odbor:

Igor Mrduljaš, predsjednik,
Sanja Nikčević, tajnik,
Boris Senker
Boris B. Hrovat
Ana Lederer (zamjenik predsjednika)

Nadzorni odbor:

Antonija Bogner Šaban
Georgij Paro
Vlatko Perković

Sud časti:

Marija Grgičević
Nikola Batušić
Ljubomir Stanojević

2001.-2005.

06. 04. 2001. Izborna skupština

Upravni odbor:

Boris B. Hrovat, predsjednik,
Sanja Nikčević, tajnik,
Igor Mrudljaš, Darko Gašparović, Nikola Batušić.

1994. – 2001.

10. 02. 1997. Izborna skupština (nije izabrano novo).
28. 03. 1994. Izborna skupština

Upravni odbor:

Antonija Bogner Šaban, predsjednik,
Ana Lederer, tajnik,
Nikola Batušić, Boris B. Hrovat, Ljubomir Stanojević