Članak 1.

Nagradu Ivo Hergešić pokrenulo je i utemeljilo Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa s namjerom poticanja kazališnoga stvaralaštva i afirmacije kazališne kritike i teatrologije u Republici Hrvatskoj.

 

Članak 2.

Nagrada nosi ime Nagrada Ivo Hergešić u spomen na djelovanje istaknutoga hrvatskog  teatrologa, književnoga povjesničara, prevoditelja i kritičara Ivu Hergešića (Zagreb, 23. srpnja 1904. – Zagreb, 29. prosinca 1977.).

 

Članak 3.

Nagrada Ivo Hergešić dodjeljuje se u rujnu svake godine za najbolje kazališno ostvarenje (predstavu u cjelini ili pojedinačno umjetničko ostvarenje) premijerno izvedeno u prethodnoj kazališnoj sezoni (od 1. rujna prethodne do 31. kolovoza tekuće godine). Nagrada Ivo Hergešić ne dodjeljuje se na temelju nominacija, već u obzir za nagradu dolaze sve predstave kazališta i kazališnih skupina izvedene u Republici Hrvatskoj u navedenom razdoblju.

 

Članak 4.

Nagrada Ivo Hergešić sastoji se od plakete, umjetničke skulpture i novčanog iznosa. Nagrada Ivo Hergešić za predstavu u cjelini uručuje se kazalištu ili kazališnoj skupini.

 

Članak 5.

Organizator je provedbe i dodjele Nagrade Ivo Hergešić Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa. O Nagradi Ivo Hergešić odlučuje tročlano povjerenstvo za dodjelu Nagrade Ivo Hergešić sastavljeno od redovnih članova HDKKT-a koje se bira na mandat od dvije godine. Povjerenstvo na prijedlog upravnoga odbora HDKKT-a biraju članovi društva na godišnjoj skupštini društva u lipnju.

 

Članak 6.

Troškove nagrade, odnosno troškove izrade plakete, umjetničke skulpture i novčanoga iznosa te troškove rada povjerenstva za dodjelu nagrade, podmiruje Hrvatsko društveno kazališnih kritičara i teatrologa. Visinu novčanoga iznosa za nagradu i autorskih honorara za rad povjerenstva za dodjelu nagrade, u skladu s raspoloživim sredstvima, svake godine utvrđuje upravni odbor HDKKT-a.

 

Članak 7.

Pravilnik o dodjeli Nagrade Ivo Hergešić stupa na snagu od dana kada ga na prijedlog upravnoga odbora usvoji i potvrdi skupština Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa. O izmjenama i dopunama Pravilnika odlučuje upravni odbor u dogovoru s aktualnim povjerenstvom za dodjelu Nagrade Ivo Hergešić, a stupaju na snagu od dana kada ih potvrdi skupština HDKKT-a.

 

U Zagrebu, 13. lipnja 2021. godine